Wat is Psyfitter?


Psyfitter is een online cursus die je helpt bij het verbeteren van je mentale fitheid door oefeningen, filmpjes, tests en tips. In de cursus leer je wat mentale fitheid is en hoe je gelukkiger en meer ontspannen in het leven kunt staan. De cursus bestaat uit zes modules met bijbehorende opdrachten. Het volgen van een module duurt vier weken. De volgorde van de modules bepaal je zelf.