De gegevens die je in de app opslaat kan je niet uitprinten of exporteren naar bijvoorbeeld PDF. Wil je alsnog bijhouden en opslaan wat je hebt ingevuld dan kan je dit doen door er schermafbeeldingen van te maken.